Wendy Wu Grand Tour of China

Wendy Wu Grand Tour of China The Wendy Wu 26 days Grand Tour of China includes Beijing, Tiananmen Square, Forbidden City, Summer Palace, Jade Museum, Juyongguan Pass, Great Wall of China, Xian, Terracotta Warriors, Wuhan, Yichang, Yangtze River Cruise, Three Gorges Dam, Wu gorge, Qutang gorge, Shibaozhai Temple, Fengdu, Chengdu Panda Breeding Centre, Kunming, Dali, Guilin, Li River cruise, Yangshuo […]

Read more