Wendy Wu Sichuan Explorer China Tour

Wendy Wu Sichuan Explorer China Tour Wendy Wu Sichuan Explorer China Tour Beijing,Tiananmen Square,Forbidden City,Summer Palace,Jade Museum,Juyongguan Pass,Great Wall of China,Xian,Terracotta Warriors,Wuhan,Yichang,Yangtze River,Three Gorges Dam,Wu gorge,Qutang gorge,Shibaozhai Temple,Fengdu,Chongquin Zoo Panda House,Guilin, Li River cruise,Yangshuo village,Shanghai If you want to include Dujiangyan Pandas, Nine Villages Valley, Calcite Pools of Huanglong try this tour. ‎ SICHUAN EXPLORER 15 days from £2,490 pp […]

Read more

Wendy Wu China Splendour Tour

Wendy Wu China Splendour Tour China Multi Centre Holidays that include Beijing, Tiananmen Square, Forbidden City, Summer Palace, Jade Museum, Juyongguan Pass, Great Wall of China, Xian, Terracotta Warriors, Wuhan, Yichang, Yangtze River, Three Gorges Dam, Wu gorge, Qutang gorge, Shibaozhai Temple, Fengdu, Chongquin Zoo Panda House, Guilin, Li River cruise, Yangshuo village and Shanghai could be achieved using an […]

Read more