Wendy Wu China Splendour Tour

Wendy Wu China Splendour Tour China Multi Centre Holidays that include Beijing, Tiananmen Square, Forbidden City, Summer Palace, Jade Museum, Juyongguan Pass, Great Wall of China, Xian, Terracotta Warriors, Wuhan, Yichang, Yangtze River, Three Gorges Dam, Wu gorge, Qutang gorge, Shibaozhai Temple, Fengdu, Chongquin Zoo Panda House, Guilin, Li River cruise, Yangshuo village and Shanghai could be achieved using an … Continue reading Wendy Wu China Splendour Tour