Wendy Wu China Tibet Discovery Tour

Wendy Wu China Tibet Discovery Tour Wendy Wu China Tibet Discovery Tour includes Beijing,Tiananmen Square,Forbidden City,Summer Palace,Jade Museum,Juyongguan Pass,Great Wall of China,Xian,Terracotta Warriors,Wuhan,Yichang,Yangtze River,Three Gorges Dam,Wu gorge,Qutang gorge,Shibaozhai Temple,Fengdu,Chongquin Zoo Panda House,Guilin, Li River cruise,Yangshuo village,Shanghai If you want to include Chengdu Pandas, Xian’s Terracotta Warriors, Lhasa’s Potala Palace and Yangtze River Cruise plus Tibet try this tour. CHINA & … Continue reading Wendy Wu China Tibet Discovery Tour