Wendy Wu Cities of the Orient China Hong Kong Tour

Wendy Wu Cities of the Orient China Hong Kong Tour Wendy Wu Cities of the Orient China Hong Kong Tour includes Beijing,Tiananmen Square,Forbidden City,Summer Palace,Jade Museum,Juyongguan Pass,Great Wall of China,Xian,Terracotta Warriors,Wuhan,Yichang,Yangtze River,Three Gorges Dam,Wu gorge,Qutang gorge,Shibaozhai Temple,Fengdu,Chongquin Zoo Panda House,Guilin, Li River cruise,Yangshuo village,Shanghai If you want to include Chengdu Pandas, Xian’s Terracotta Warriors, Shanghai Yu Gardens and Yangtze River … Continue reading Wendy Wu Cities of the Orient China Hong Kong Tour