Wendy Wu Glories of China Tour

Wendy Wu Glories of China Tour China Multi Centre Holidays that include a visit to Beijing, Tiananmen Square, Forbidden City, Summer Palace, Jade Museum, Juyongguan Pass, Great Wall of China, Xian, Terracotta Warriors, Wuhan, Yichang, Yangtze River, Three Gorges Dam, Wu gorge, Qutang gorge, Shibaozhai Temple, Fengdu, Chongquin Zoo Panda House, Guilin, Li River cruise, Yangshuo village, Shanghai could be … Continue reading Wendy Wu Glories of China Tour