Wendy Wu Legends of China Tour

Wendy Wu Legends of China Tour Wendy Wu Legends of China Tour Beijing,Tiananmen Square,Forbidden City,Summer Palace,Jade Museum,Juyongguan Pass,Great Wall of China,Xian,Terracotta Warriors,Wuhan,Yichang,Yangtze River,Three Gorges Dam,Wu gorge,Qutang gorge,Shibaozhai Temple,Fengdu,Chongquin Zoo Panda House,Guilin, Li River cruise,Yangshuo village,Shanghai If you want to include Great Wall of China, Xian’s Terracotta Warriors, Shanghai and Yangtze River Cruise try this tour. LEGENDS OF CHINA 17 days … Continue reading Wendy Wu Legends of China Tour