Wendy Wu Majestic Yangtze China Tour

Wendy Wu Majestic Yangtze China Tour The 14 days Wendy Wu Majestic Yangtze China Tour includes Shanghai, Chengdu Panda Research Base, Fengdu, Shibaozhai Temple, Qutang gorge, Wu gorge, Three Gorges Dam, Yangtze River Cruise, Yichang, Wuhan, Terracotta Warriors, Xian, Great Wall of China, Juyongguan Pass, Jade Museum, Summer Palace, Forbidden City, Tiananmen Square, Beijing. If you want to include Bustling … Continue reading Wendy Wu Majestic Yangtze China Tour