Wendy Wu Sichuan Explorer China Tour

Wendy Wu Sichuan Explorer China Tour Wendy Wu Sichuan Explorer China Tour Beijing,Tiananmen Square,Forbidden City,Summer Palace,Jade Museum,Juyongguan Pass,Great Wall of China,Xian,Terracotta Warriors,Wuhan,Yichang,Yangtze River,Three Gorges Dam,Wu gorge,Qutang gorge,Shibaozhai Temple,Fengdu,Chongquin Zoo Panda House,Guilin, Li River cruise,Yangshuo village,Shanghai If you want to include Dujiangyan Pandas, Nine Villages Valley, Calcite Pools of Huanglong try this tour. ‎ SICHUAN EXPLORER 15 days from £2,490 pp … Continue reading Wendy Wu Sichuan Explorer China Tour