Wendy Wu China Encounters Tour

Wendy Wu China Encounters Tour Wendy Wu China Encounters Tour includes Beijing,Tiananmen Square,Forbidden City,Summer Palace,Jade Museum,Juyongguan Pass,Great Wall of China,Xian,Terracotta Warriors,Wuhan,Yichang,Yangtze River,Three Gorges Dam,Wu gorge,Qutang gorge,Shibaozhai Temple,Fengdu,Chongquin Zoo Panda House,Guilin, Li River cruise,Yangshuo village,Shanghai If you want to include Chengdu Pandas, Manchu Emperors in Chengde, Jade Dragon Snow Mountain and Yangtze River Cruise try this tour. CHINA ENCOUNTERS 23 days […]

Read more