Wendy Wu Classic China Tour

Wendy Wu Classic China Tour Wendy Wu Classic China Tour includes Beijing,Tiananmen Square,Forbidden City,Summer Palace,Jade Museum,Juyongguan Pass,Great Wall of China,Xian,Terracotta Warriors,Wuhan,Yichang,Yangtze River,Three Gorges Dam,Wu gorge,Qutang gorge,Shibaozhai Temple,Fengdu,Chongquin Zoo Panda House,Guilin, Li River cruise,Yangshuo village,Shanghai If you want to include Beijing Forbidden City, Li River Cruise, Tiger Leaping Gorge and Yangtze River Cruise try this tour. CLASSIC CHINA 21 days from […]

Read more

Wendy Wu China Tibet Discovery Tour

Wendy Wu China Tibet Discovery Tour Wendy Wu China Tibet Discovery Tour includes Beijing,Tiananmen Square,Forbidden City,Summer Palace,Jade Museum,Juyongguan Pass,Great Wall of China,Xian,Terracotta Warriors,Wuhan,Yichang,Yangtze River,Three Gorges Dam,Wu gorge,Qutang gorge,Shibaozhai Temple,Fengdu,Chongquin Zoo Panda House,Guilin, Li River cruise,Yangshuo village,Shanghai If you want to include Chengdu Pandas, Xian’s Terracotta Warriors, Lhasa’s Potala Palace and Yangtze River Cruise plus Tibet try this tour. CHINA & […]

Read more

Wendy Wu Cities of the Orient China Hong Kong Tour

Wendy Wu Cities of the Orient China Hong Kong Tour Wendy Wu Cities of the Orient China Hong Kong Tour includes Beijing,Tiananmen Square,Forbidden City,Summer Palace,Jade Museum,Juyongguan Pass,Great Wall of China,Xian,Terracotta Warriors,Wuhan,Yichang,Yangtze River,Three Gorges Dam,Wu gorge,Qutang gorge,Shibaozhai Temple,Fengdu,Chongquin Zoo Panda House,Guilin, Li River cruise,Yangshuo village,Shanghai If you want to include Chengdu Pandas, Xian’s Terracotta Warriors, Shanghai Yu Gardens and Yangtze River […]

Read more

Wendy Wu Grand Tour of China

Wendy Wu Grand Tour of China The Wendy Wu 26 days Grand Tour of China includes Beijing, Tiananmen Square, Forbidden City, Summer Palace, Jade Museum, Juyongguan Pass, Great Wall of China, Xian, Terracotta Warriors, Wuhan, Yichang, Yangtze River Cruise, Three Gorges Dam, Wu gorge, Qutang gorge, Shibaozhai Temple, Fengdu, Chengdu Panda Breeding Centre, Kunming, Dali, Guilin, Li River cruise, Yangshuo […]

Read more

Wendy Wu Magnificent China Tour

Wendy Wu Magnificent China Tour Wendy Wu Magnificent China Tour includes Beijing,Tiananmen Square,Forbidden City,Summer Palace,Jade Museum,Juyongguan Pass,Great Wall of China,Xian,Terracotta Warriors,Wuhan,Yichang,Yangtze River,Three Gorges Dam,Wu gorge,Qutang gorge,Shibaozhai Temple,Fengdu,Chongquin Zoo Panda House,Guilin, Li River cruise,Yangshuo village,Shanghai. If you want to include Chengdu Pandas, Great Wall of China, Xian’s Terracotta Warriors, Modern Shanghai plus Yangtze River Cruise try this tour. MAGNIFICENT CHINA 22 […]

Read more

Wendy Wu China Splendour Tour

Wendy Wu China Splendour Tour China Multi Centre Holidays that include Beijing, Tiananmen Square, Forbidden City, Summer Palace, Jade Museum, Juyongguan Pass, Great Wall of China, Xian, Terracotta Warriors, Wuhan, Yichang, Yangtze River, Three Gorges Dam, Wu gorge, Qutang gorge, Shibaozhai Temple, Fengdu, Chongquin Zoo Panda House, Guilin, Li River cruise, Yangshuo village and Shanghai could be achieved using an […]

Read more

Wendy Wu China Experience Tour

Wendy Wu China Experience Tour China Multi Centre Holidays that include Beijing,Tiananmen Square,Forbidden City,Summer Palace,Jade Museum,Juyongguan Pass,Great Wall of China,Xian,Terracotta Warriors,Wuhan,Yichang,Yangtze River,Three Gorges Dam,Wu gorge,Qutang gorge,Shibaozhai Temple,Fengdu,Chongquin Zoo Panda House,Guilin, Li River cruise,Yangshuo village,Shanghai could be achieved using an organised tour such as Wendy Wu China Experience Tour. 10 day tour, flying in to Shanghai from London Heathrow. Return flight […]

Read more

Wendy Wu Glories of China Tour

Wendy Wu Glories of China Tour China Multi Centre Holidays that include a visit to Beijing, Tiananmen Square, Forbidden City, Summer Palace, Jade Museum, Juyongguan Pass, Great Wall of China, Xian, Terracotta Warriors, Wuhan, Yichang, Yangtze River, Three Gorges Dam, Wu gorge, Qutang gorge, Shibaozhai Temple, Fengdu, Chongquin Zoo Panda House, Guilin, Li River cruise, Yangshuo village, Shanghai could be […]

Read more

Wendy Wu Wonders China Tour

Wendy Wu Wonders China Tour Wendy Wu Wonders China Tour includes Beijing, Tiananmen Square, Forbidden City, Summer Palace, Jade Museum, Juyongguan Pass, Great Wall of China, Xian, Terracotta Warriors, Wuhan, Yichang, Yangtze River, Three Gorges Dam, Wu gorge, Qutang gorge, Shibaozhai Temple, Fengdu, Chongquin Zoo Panda House, Guilin, Li River cruise, Yangshuo village and Shanghai. If you have 16 days […]

Read more

Wendy Wu Majestic Yangtze China Tour

Wendy Wu Majestic Yangtze China Tour The 14 days Wendy Wu Majestic Yangtze China Tour includes Shanghai, Chengdu Panda Research Base, Fengdu, Shibaozhai Temple, Qutang gorge, Wu gorge, Three Gorges Dam, Yangtze River Cruise, Yichang, Wuhan, Terracotta Warriors, Xian, Great Wall of China, Juyongguan Pass, Jade Museum, Summer Palace, Forbidden City, Tiananmen Square, Beijing. If you want to include Bustling […]

Read more
1 2