Wendy Wu Grand Tour of China

Wendy Wu Grand Tour of China The Wendy Wu 26 days Grand Tour of China includes Beijing, Tiananmen Square, Forbidden City, Summer Palace, Jade Museum, Juyongguan Pass, Great Wall of China, Xian, Terracotta Warriors, Wuhan, Yichang, Yangtze River Cruise, Three Gorges Dam, Wu gorge, Qutang gorge, Shibaozhai Temple, Fengdu, Chengdu Panda Breeding Centre, Kunming, Dali, Guilin, Li River cruise, Yangshuo […]

Read more

Wendy Wu Magnificent China Tour

Wendy Wu Magnificent China Tour Wendy Wu Magnificent China Tour includes Beijing,Tiananmen Square,Forbidden City,Summer Palace,Jade Museum,Juyongguan Pass,Great Wall of China,Xian,Terracotta Warriors,Wuhan,Yichang,Yangtze River,Three Gorges Dam,Wu gorge,Qutang gorge,Shibaozhai Temple,Fengdu,Chongquin Zoo Panda House,Guilin, Li River cruise,Yangshuo village,Shanghai. If you want to include Chengdu Pandas, Great Wall of China, Xian’s Terracotta Warriors, Modern Shanghai plus Yangtze River Cruise try this tour. MAGNIFICENT CHINA 22 […]

Read more